Long Lady  Wallet Long Lady  Wallet Long Lady  Wallet Long Lady  Wallet Long Lady  Wallet Long Lady  Wallet Long Lady  Wallet Long Lady  Wallet
หมวดหมู่สินค้า: กระเป๋าสตางค์
ราคา 0.00 บาท

29 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 425 ผู้ชม

Long Lady  Wallet

Made with calf leather (print with Croco)

  • Gold Component
  • Three compartment
  • One internal zip compartment
  • Eight Cards
  • Photo color
  • Green lined

Height  10 cm

Width 20 cm

Depth 2 cm

To Order please contact: jinnyleather@gmail.com