Katie Bag Katie Bag Katie Bag Katie Bag Katie Bag Katie Bag Katie Bag Katie Bag
หมวดหมู่สินค้า: กระเป๋าสพายข้าง
จาก 3,500.00 บาท ลดทันที 1700 บาท
ราคา 1,800.00 บาท

22 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 90 ผู้ชม

Katie

The Katie unstructured suede Hobo bag

  • Suede leather
  • Silver component
  • Leather Lining
  • Adjustable strap
  • One main pocket

 

Size

Height   37 cm

Width 34  cm

Depth 11 cm

 

To order please contact : jinnyleather@gmail.com

 

Caring for this leather

1 Handle leather handbags with clean hands.

Leather bags are susceptible to absorbing grease and oils. Wipe the surface of a leather with white cotton cloth, but be careful not to use too much water, because leather takes time to dry.

2 Apply a cleaner specially made for leather.

Applied using a circular motion and wiped off with a slightly damp cloth so as not to clog the pores of the fabric. Applying leather polish ones every 6 Month  should keep your leather handbag clean.

3.Contain your unused bag with bubble wrap to restore and hold its shape.

Store your leather purse in a dust bag . You can wrap the  metallic parts — a chain handle,  — in clean, acid-free tissue paper.  If you’ve just cleaned the bag, allow it to air dry completely before storage.

If you’re storing long-term, ease open the buckles and straps so impressions are released. This helps to avoid rubbing or permanent creases in unwanted areas

4 Remove stains as soon as you notice them.  juices or wine may leave stains.

 

Remark : Natural leather products will have various spots, off-color restoring ancient ways and shallow scratches and skin scar marks, each splicing skin texture also each is not identical, these don't do the reason of the quality problem.